Cursusinformatie

Doelstelling:

  1. Opleidingen te verzorgen op verschillende niveaus voor voorjagers met hun jachthond.
  2. De voorjager in deze opleiding te begeleiden om zelfstandig de hond op te kunnen leiden tot een bruikbare en gehoorzame jachthond.

Cursussen

De minimale deelname voor een cursus met een extra (hulp)instructeur is 5 en zonder is 3. Indien de minimale deelname niet wordt bereikt wordt de cursus afgelast of uitgesteld. De maximale deelname voor een cursus is in principe met een extra (hulp)instructeur 8 en zonder 4. Aan de puppy- en beginnerscursus kunnen ongeveer 15 cursisten deelnemen.

Een cursist kan zich aanmelden voor een cursus via “vraag over….” van de betreffende cursus op de site. Indien een cursus voldoende gevuld is en er een instructeur beschikbaar is, krijgt de cursist hiervan een bevestiging.

Cursisten

De instructeur bepaalt of een cursist wordt toegelaten tot de cursus en in welke groep.

Hierbij gaat de voorkeur uit naar hen die de hond hebben aangeschaft voor het gebruik in de jacht. Daarna naar hen die de hond hebben aangeschaft om deel te nemen aan jachthondenproeven. Voor beide geldt dat de voorkeur uitgaat naar ‘jachtgefokte’ apporterende hondenrassen.

Voorwaarden tot toelating in een cursus

  • Hond moet apporteren leuk vinden, niet schotschuw zijn, plezier beleven aan zwemmen en geen problemen ondervinden om in een groep oefeningen uit te voeren.
  • Gedragsproblemen of honden die wild of dummy’s beschadigen, zullen verwezen worden naar collega deskundigen.
  • Door de instructeur wordt bepaald op welk niveau getraind wordt. Of er daarna doorgetraind kan worden in een hogere groep, is afhankelijk van de beschikbare plaatsen en het oordeel van de instructeur.
  • Het behaald hebben van een of meer ORWEJA Jachthondenproeven / Map- diploma’s is geen garantie voor plaatsing in een bepaalde trainingsgroep. De combinatie van voorjager en hond kan namelijk gewoonweg het hoogst haalbare hebben gehaald.
  • De instructeur bepaalt of en hoelang een cursist op hetzelfde niveau kan deelnemen. Hierbij wordt de overweging meegenomen of er nog voldoende vooruitgang kan worden gehaald.

Honden

De honden die mogen deelnemen aan onze cursussen zijn geregistreerde jachthonden die voorkomen op de jachthondenlijst van de ORWEJA met uitzondering van setters, pointers, terriërs en teckels. Ongeregistreerde jachthonden en kruisingen van jachthonden zoals genoemd op de ORWEJA jachthondenlijst worden toegelaten na beoordeling van de instructeur. Voor de puppy- en beginnersgroep geldt deze regel niet.

Deelname aan ORWEJA-Standaard Jachthondenproef (SJP)

Voor deelname aan een ORWEJA Standaard Jachthondenproef, dient u rekening te houden met een aantal voorwaarden. Deze zijn te vinden op de site van de ORWEJA of in het Reglement Jachthondenproeven van de ORWEJA.