Gevorderdencursus

Startdata           :           januari – maart/april – augustus

Aantal lessen   :               8      –      10      –      8

U bent met uw jachthond op het Gevorderden niveau gekomen en wilt (natuurlijk) verder.

Het doel voor u kan zijn om uw jachthond op hoger niveau te brengen voor de jacht of het werken naar het landelijk erkende KNJV / ORWEJA B-diploma tijdens de Standaard Jachthondenproeven.

Wat bieden wij:

  • Gehoorzaamheidsoefeningen,
  • Zelfstandig opsporen van een dummy en later wild,
  • Over water en vervolgens zelfstandig zoeken van een dummy en wild,
  • Markeren en apporteren van een dummy en wild met schot,
  • Verder uitwerken van de onderdelen die worden behandeld in de hogere groepen.

Wilt u verdere informatie of zich inschrijven? Vragen? Over: Gevorderden-cursus

Voor meer informatie over Standaard Jachthondenproeven zie: www.orweja.nl.