Cursusinformatie

Doelstelling

  1. Opleidingen te verzorgen op puppy-/beginnersniveau voor voorjagers met hun jachthond.
  2. De voorjager in deze opleiding te begeleiden om zelfstandig de hond op te kunnen leiden tot een bruikbare en gehoorzame jachthond.

Cursussen

De minimale deelname voor een cursus met een extra (hulp)instructeur is 5 en zonder is 3. Indien de minimale deelname niet wordt bereikt wordt de cursus afgelast of uitgesteld.

Een cursist kan zich aanmelden voor een cursus via ‘vraag over….’ van de betreffende cursus op de site.

Cursisten

De instructeur bepaalt of een cursist wordt toegelaten tot de cursus en in welke groep.

Hierbij gaat de voorkeur uit naar hen die de hond hebben aangeschaft voor het gebruik in de jacht. Daarna naar hen die de hond hebben aangeschaft om deel te nemen aan jachthondenproeven. Voor beide geldt dat de voorkeur uitgaat naar jachtgefokte apporterende hondenrassen.

Voorwaarden tot toelating in een cursus

  • Door de instructeur wordt bepaald op welk niveau getraind wordt.
  • De instructeur bepaalt of en hoelang een cursist op hetzelfde niveau kan deelnemen. Hierbij wordt de overweging meegenomen of er nog voldoende vooruitgang kan worden gehaald.

Deelname aan ORWEJA-Standaard Jachthondenproef (SJP)

Voor deelname aan een ORWEJA Standaard Jachthondenproef, moet rekening te houden met een aantal voorwaarden. Deze zijn te vinden op de site van de ORWEJA of in het Reglement Jachthondenproeven van de ORWEJA.